دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Emergency Medicine Management Research Center, Health Management Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

مهلت پذیرش طرح ها از مراکز تحقیقاتی وابسته به پژوهشکده مدیریت سلامت

مهلت پذیرش طرح ها از مراکز تحقیقاتی وابسته به پژوهشکده مدیریت سلامت ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰

ابلاغ انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس - دکتر مهدی رضایی

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

تقویم پذیرش طرح های تحقیقاتی و زمان برگزاری شورای پژوهشی در سال ۱۴۰۱

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

مصوبه شورای پژوهشی مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ سقف اعتبار طرحهای تفویض اختیار شده

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

رتبه علمی پژوهشی مجله Herbal Medicines Journal

..

ادامه...

مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت جهت مشاهده عملکرد مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت کلیک نمایید.